Home /
LIU, Min
E-mail: liumin02(AT)pku.edu.cn
Title:
Associate Investigator
Office Phone: 61444
Lab Phone: 61444
Lab Homepage:
Personal Homepage:
Resume
Laboratory Introduction
Laboratory Members:Dr. Wei Dong, Dr. Min Liu, Jing Feng
Postdoctoral Fellow: Dr. Lebing Zhang, Dr. Yansong Zhang, Dr. Yu Fan, Dr. Siyuan Lin
Graduate Students: Ying Huang (SLS), Jie Wang (SLS), Miao Qi (PTN), Qi Yang (SLS), Jinhua Li (SLS), Yao Wang (SLS), Ying Xu (SLS), Di Yang (SLS), Xinhan Meng (PTN), Tong Su (SLS), Changqing Li (SLS), Qixiang Cheng (SLS), Yizhi Li (4+4)
Visiting Student: Jiayi Li
Rotation Students: Yue Chen (SLS), Haochen Wang (SLS), Yuchen Han (PTN)
Undergraduate Students: Masixuan Zhao, Xin‘ou Jiang, Jiarui Yang, Yangyang Zhan, Jiayi Yao, Hanlin Zou, Jiaxin Zhou, Yanzhe Pan, Xinran Gu, Huiweng Zhang
Laboratory Phone:(010)-6276-1444