Home /
TIAN, Zhexian
E-mail: tianzx(AT)pku.edu.cn
Title:
Associate Professor
Office Address: Jinguang Life Science Building,Peking University, No.5 Yiheyuan Road, Haidian District,Beijing, P.R.China 100871
Lab Address: Biotechnology Building,Peking University, No.5 Yiheyuan Road, Haidian District,Beijing, P.R.China 100871
Lab Homepage:
Personal Homepage:
Resume
Laboratory Introduction