Home /
WEI, Yusheng
E-mail: yusheng.wei(AT)pku.edu.cn
Title:
Associate Investigator
Office Phone: 67844
Office Address: Jinguang Life Science Building,Peking University, No.5 Yiheyuan Road, Haidian District,Beijing, P.R.China 100871
Lab Phone: 67844
Lab Address: Jinguang Life Science Building,Peking University, No.5 Yiheyuan Road, Haidian District,Beijing, P.R.China 100871
Lab Homepage:
Personal Homepage:
Resume
Education
2001 - 2004, Ph.D, Biochemistry and Molecular Biology, Peking Union Medical College
1998 - 2001, Master, Biochemistry and Molecular Biology, Lanzhou University
1994 - 1998, Bachelor, Biochemistry, Lanzhou University
Professional Experience
2013 - Present, Associate investigator, Peking University
2008 - 2012, Postdoc fellow, Massachusetts General Hospital / Mount Sinai School of Medicine
2004 - 2008, Assistant professor, Peking Union Medical College
Representative Peer-Reviewed Publications
1. Yusheng Wei*, Siwu Peng*, Ravi Sachidanandam, Zhidong Tu, Shihong Zhang, Christine Falce, Eric Sobie, Djamel Lebeche, Yong Zhao. Multifaceted roles of miR-1s in repressing the fetal gene program in the heart. Cell Research. 2014, 24(3): 278-292. (#co-first author).
2. Ya-Jun Li*, Yu-Sheng Wei*, Xiang-Hui Fu, De-Long Hao, Zhen Xue, and De-Pei Liu, Chih-Chuan Liang. The apoCIII enhancer regulates both the extensive histone modification and intergenic transcripts of human apoAI/CIII/AIV genes but not apoAV. J Biol Chem. 2008, 283(42):28436-44. ( *co-first author )
3. Jun Gao*, Yusheng Wei*, Yue Huang , Depei Liu, Guang Liu, Min Wu , Lin Wu, Qingjun Zhang, Zhuqin Zhang, Ran Zhang, Chihchuan Liang.The expression of intact and mutant human apolipoprotein AI/CIII/AIV/AV gene cluster in transgenic mice. J Biol Chem. 2005, 280(13): 12559-66. ( *co-first author ).
4. Wei Zheng, Yun-Biao Lu, Shu-Ting Liang, Qing-Jun Zhang, Jing Xu, Zhi-Gang She, Zhu-Qin Zhang, Rui-Feng Yang, Bei-Bei Mao, Zhen Xu, Li Li, De-Long Hao, Jie Lu, Yu-Sheng Wei, Hou-Zao Chen, De-Pei Liu. SIRT1 mediates the protective function of Nkx2.5 during stress in cardiomyocytes. Basic Res Cardiol. 2013;108(4):364-9.
5. Shuang Zhou, Hou-Zao Chen, Yan-zhen Wan, Qing-Jun Zhang, Yu-Sheng Wei, Shuai Huang, Jin-Jing Liu, Yun-Biao Lu, Zhu-Qin Zhang, Rui-Feng Yang, Ran Zhang, Hua Cai, De-Pei Liu, Chih-Chuan Liang. . Repression of P66Shc expression by SIRT1 contributes to the prevention of hyperglycemia-induced endothelial dysfunction. Circ Res. 2011, 109(6):639-48.
6. Li Li, Hui-Na Zhang, Hou-Zao Chen, Peng Gao, Li-Hua Zhu, Hong-Liang Li, Xiang Lv, Qing-Jun Zhang, Ran Zhang, Zhao Wang, Zhi-Gang She, Ran Zhang, Yu-Sheng Wei, Guan-Hua Du, De-Pei Liu, Chih-Chuan Liang. SIRT1 acts as a modulator of neointima formation following vascular injury in mice. Circ Res. 2011, 13;108(10):1180-9.
7. Wei Zhou, Ying Zhang, Yiping Li, Yu-Sheng Wei, Guang Liu, De-Pei Liu, Samuel J Pleasure, Wei Xie, Chunjie Zhao. A transgenic Cre mouse line for the study of cortical and hippocampal development. Genesis. 2010, 48(5):343-50.
8. Ran Zhang, Hou-Zao Chen, Jin-Jing Liu, Yu-Yan Jia, Zhu-Qin Zhang, Rui-Feng Yang, Yuan Zhang, Jing Xu, Yu-Sheng Wei, De-Pei Liu and Chih-Chuan Liang. SIRT1 suppresses activator protein-1 transcriptional activity and cyclooxygenase-2 expression in macrophages. J Biol Chem. 2010, 285(10):7097-110.
9. Zhi-Gang She, Wei Zheng, Yu-Sheng Wei, Hou-Zao Chen, Ai-Bing Wang, Hong-Liang Li, Guang Liu, Ran Zhang, Jin-Jing Liu, William B. Stallcup, Zhongjun Zhou, De-Pei Liu, Chih-Chuan Liang. Human paraoxonase gene cluster transgenic overexpression represses atherogenesis and promotes atherosclerotic plaque stability in ApoE-null mice. Circ Res. 2009, 104(10):1160-8.
10. Qing-jun Zhang, Zhao Wang, Hou-zao Chen, Shuang Zhou, Wei Zheng, Guang Liu, Yu-sheng Wei, Hua Cai, De-pei Liu, Chih-chuan Liang. Endothelium-specific Overexpression of Class III Deacetylase SIRT1 Decreases Atherosclerosis in ApoE Deficient Mice. Cardiovasc Res. 2008, 80(2):191-9.
11. Hong-Liang Li, Ming-Lei Zhuo, Dong Wang, Ai-Bing Wang, Li-Hong Sun, Qinglin Yang, Yue Huang, Yu-Sheng Wei, De-Pei Liu,Chih-Chuan Liang. Overexpression of A20 Improves Left Ventricular Performance and Reduces Compensatory Hypertrophy after Myocardial Infarction. Circulation, 2007, 115(14):1885-94
Laboratory Introduction