Home /
liumin02(AT)pku.edu.cn
LIU, Min
Title:
Associate Investigator
Office Phone: 54293
Lab Phone: 45121
Lab Homepage: http://
Personal Homepage: http://
Resume
Laboratory Introduction
Laboratory Members:Dr. Wei Dong, Dr. Min Liu, Jing Feng
Postdoctoral Fellow: Dr. XIaojuan Liang, Dr. Lebing Zhang, Dr. Yansong Zhang
Graduate Students: Mengyuan Yi (SLS), Yu Fan (SLS), Ying Huang (SLS), Siyuan Lin (CLS), Jie Wang (SLS)、Miao Qi (PTN), Qi Yang (SLS), Jinhua Li (SLS), Yao Wang (SLS)
Rotation Students: Ying Xu (SLS), Xinrui Kang (SLS), Xinhan Meng (PTN), Jiashuo Wu (CLS), Shuo Fu (CLS)
Undergraduate Students: Yiyin He, Masixuan Zhao, Xin‘ou Jiang, Yizhi Li, Jiarui Yang, Yangyang Zhan
Laboratory Phone:(010)-6274-5121