Home /
WANG, Donghui
E-mail: wangdh(AT)pku.edu.cn
Office Address: Jinguang Life Science Building,Peking University, No.5 Yiheyuan Road, Haidian District,Beijing, P.R.China 100871
Lab Address: Jinguang Life Science Building,Peking University, No.5 Yiheyuan Road, Haidian District,Beijing, P.R.China 100871
Resume
Laboratory Introduction