Home /
wqqian(AT)pku.edu.cn
QIAN, Weiqiang
Title:
Investigator
Office Address: Wang Kezhen Building,Peking University, No.5 Yiheyuan Road, Haidian District,Beijing, P.R.China 100871
Lab Address: Wang Kezhen Building,Peking University, No.5 Yiheyuan Road, Haidian District,Beijing, P.R.China 100871
Resume
Laboratory Introduction