Home /
DONG, Wei
E-mail: dongwei(AT)pku.edu.cn
Resume
Laboratory Introduction
Laboratory Members:Dr. Wei Dong, Dr. Yajuan Li
Postdoctoral Fellow: Dr. Min Liu
Graduate Students: Yuan Gao (CLS)、Lebing Zhang (CLS)、Tao He (SLS)、Mengyuan Yi (SLS)、Ting Long (CLS)、Yu Fan (SLS),Yansong Zhang (SLS)、Ying Huang (SLS),Siyuan Lin (CLS)、Jie Wang (SLS)
Rotation Student: Gao Hui (PTN)
Undergraduate Students: Minming Wang、Lin Yan、Jingyu Peng、Peixiang Gao、Ji`an Wang、Qi Yang
Laboratory Phone:(010)-6274-5121